Kids

LKP

LKP staat voor Leer Kansen Profiel.
Een initiatief van de gemeente Den Haag die ruimte biedt voor de taal- en talentontwikkeling van leerlingen op de basisschool.
Door de onderwijstijd met 6 uur per week te verlengen (verplichte extra lestijd) worden de volgende doelen nagestreefd:
- verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen.
- wegwerken van onderwijsachterstanden en vergroten van ontwikkelingskansen.
- brede vorming van leerlingen en talentontwikkeling.
- versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

In totaal volgen de leerlingen vier LKP-vakken per schooljaar.
Deze vakken worden gegeven door gediplomeerde vakdocenten

In de tijd dat de leerlingen langer op school zitten, krijgen ze extra tijd voor taal, lezen en rekenen, maar ook meer bewegingsonderwijs, creatieve vakken, techniek, muziek en koken. De kinderen kunnen zo ontdekken waar hun talenten liggen.

 

Door de verlenging van de onderwijstijd zijn de schooltijden veranderd.

De schooltijden zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 15.30 uur en woensdag van 8.45 tot 12.30 uur.

Voor de kleuters gelden andere schooltijden, zij gaan maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 14.45 uur naar school en woensdag van 8.45 tot 12.30 uur.

 

In het schooljaar 2017-2018 worden de volgende lessen in de LKP uren gegeven;

  • Muziek/techniek door meester Abdoel en meester Abdel. Er wordt afwisselend 9 weken muziek gegeven en dan 9 weken techniek. Voor techniek gaan we (enkele lessen) werken met een Nano robot. Deze robot ziet er ‘vriendelijk’ uit, kan spreken en gesproken taal verstaan. Daarnaast kan hij gezichten en objecten herkennen, aanrakingen ‘voelen’ en voorwerpen of zichzelf verplaatsen. Tevens gaan wij met het vak techniek werken met de Q-Edison robot en de Bee-Bot in combinatie met LEGO®spelenderwijs. We gaan aan de volgende thema's werken: ontwerpen, ICT programmeren, uitvinden, ontdekken, wetenschap.

 

  • Koken wordt dit jaar gegeven door meester Lloyd. Tijdens de kooklessen gaan de kinderen een receptenboek maken, uit dit boek worden verschillende recepten gekozen die gemaakt gaan worden.  Er worden smaaklessen gegeven uit de methode van de gezonde school. Tijdens de ramadan wordt er niet gekookt maar krijgen de lessen over voedsel. Alle ingrediënten die gebruikt worden voor het koken zijn Halal. 

 

  • Spelbegeleiding wordt gegeven door juffrouw Eveline. In deze lessen wordt de kinderen geleerd hoe ze goed met elkaar om moeten gaan en hoe ze met elkaar moeten spelen.

 

  • Sova wordt bij de schoolverlaters gegeven door juffrouw Joyce. In deze lessen wordt er gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Kinderen leren hoe ze om moeten gaan met hun gevoelens, de overgang naar het voorgezet onderwijs en nog vele andere onderwerpen.

 

  • Wij werken met een continurooster, alle kinderen blijven tussen de middag op school. Voor het buitenspelen op het Hannemanplantsoen is er naast de begeleiding van leerkrachten van onze school ook begeleiding van sportdocenten die de kinderen begeleiden bij het sporten/buitenspelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´╗┐