Kids

Vrije dagen en vakanties

Hieronder staan alle vrije dagen en vakanties. Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij. 

Maandag 17 september

Studiedag

Dinsdag 18 september

Prinsjesdag

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober

Herfstvakantie

Vrijdag 2 november

Margemiddag. Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij   

Dinsdag 13 november

Studiedag

Vrijdag 21 december   

Studiedag

Maandag 24 december t/m vrijdag 3 januari Kerstvakantie
Donderdag 7 en vrijdag 8 februari Studiedagen
Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart Voorjaarsvakantie
Donderdag 18 april Studiedag
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei Meivakantie
Donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei Hemelvaart
Maandag 10 juni 2e Pinksterdag
Dinsdag 25 juni Studiedag
Vrijdag 19 juli Margedag
Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus Zomervakantie
´╗┐