Ouderraad

De school heeft een actieve ouderraad. Daarin zitten ouders die zich bezighouden met het ondersteunen van de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

De ouderraad wordt gevormd door ouders en een afvaardiging van het team van de school. De ouderraad vergadert minimaal zes keer per jaar.

 

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze oudercoördinator: