Leerlingenraad

Welkom op de pagina van de leerlingenraad! 
Ook in schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met een leerlingenraad. Deze leerlingen komen vijf keer per jaar bijeen om te praten over allerlei zaken die met school te maken hebben. Ze hebben het bijvoorbeeld over de schooltijden, de inrichting van het schoolplein, eventuele nieuwe methodes en de aanschaf van nieuw materiaal voor de school. Ook kunnen leerlingen op de P.H. Schreuderschool nieuwe ideeën inbrengen door middel van de ideeënbus die in de hal staat. Deze ideeën worden dan op de eerstvolgende vergadering besproken door de leerlingenraad. 

 

Zij vergaderen op de volgende momenten, van 14:15 tot 14:40.

 

Vrijdag 16 februari

Vrijdag 15 maart

Vrijdag 12 april

Vrijdag 10 mei

Vrijdag 28 juni