Kids

Leerlingenraad

Welkom op de pagina van de leerlingenraad! 
Ook in schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met een leerlingenraad. Deze leerlingen komen enkele keren per jaar bijeen om te praten over allerlei zaken die met school te maken hebben. Ze hebben het bijvoorbeeld over de schooltijden, de inrichting van het schoolplein, eventuele nieuwe methodes en de aanschaf van nieuw materiaal voor de school. Ook kunnen leerlingen op de P.H. Schreuderschool nieuwe ideeën inbrengen door middel van de ideeënbus die in de hal staat. Deze ideeën worden dan op de eerstvolgende vergadering besproken door de leerlingenraad. 

 

Dit zijn de leerlingen van de leerlingenraad 2020-2021:

 

Anna, Seem en Eyup uit MBB

Jessie uit MBC

Rim en Efe uit BBA

Marielis en Ahmed S uit BBB

Mohammed uit SVB

 

Zij vergaderen op de volgende momenten:

 

dinsdag 2 november

dinsdag 14 december

dinsdag 8 febrari

dinsdag 22 maart

dinsdag 17 mei

dinsdag 28 juni

 

 

Hieronder worden de notulen toegevoegd na iedere vergadering.