Ouders

Goed onderwijs wordt gedragen door ouders. Dat is zeker op onze school het geval. Ouders kunnen vrijwillig helpen bij allerlei activiteiten. Wie interesse heeft, kan zitting nemen in de medezeggenschapsraad, ouderraad of ouderplatform. Meer informatie hierover kunt u lezen in de schoolgids. 
De P.H. Schreuderschool is een kleinschalige, veilige buurtschool.

Een school voor speciaal basisonderwijs die kinderen duidelijkheid, structuur en veel persoonlijke aandacht biedt. Een school waar kinderen met plezier naar toe gaan.

 

Leren is op onze school belangrijk. Een van de doelen van de P.H. Schreuderschool is dan ook om uit ieder kind het maximale leerresultaat te halen. Rust en veiligheid: we werken in kleine groepen waardoor elk kind de begeleiding krijgt die het nodig heeft. Kinderen voelen zich op onze school geen uitzondering. Ze worden gewaardeerd om wie ze zijn.

De school gebruikt duidelijke afspraken en regels. Ruzie, slecht gedrag of pesten accepteren we niet. Om dit vorm te geven werken we met de methode De Vreedzame School. Zijn er problemen, dan worden deze snel opgemerkt en besproken met de kinderen en ouders.

Talentontwikkeling: elk kind heeft een talent. Ontdekken welk talent dit is, dat is onze uitdaging. De leerkrachten op de P.H. Schreuderschool zijn deskundig en gespecialiseerd en bieden de kinderen uitdaging en verdieping.