De Vreedzame School

De vreedzame school op de PH Schreuderschool

Sinds 2006 zijn scholen verplicht om een bijdrage te leveren aan burgerschapsvorming. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratische burgerschap voor het (speciaal) basisonderwijs. Leerlingen krijgen een stem, voelen zich verantwoordelijk en gedragen zich positief sociaal. Onze leerlingen leren om een conflict zelf op te lossen. Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben de leerlingen nodig om de school tot een fijne en veilige plek te maken. Het programma is inmiddels met veel succes op zo’n 1000 basisscholen ingevoerd, waaronder op de P.H. Schreuderschool.

 

Positief klimaat
Op vreedzame scholen heerst een positief werkklimaat en zijn de leerlingen actief, zorgzaam en initiatiefrijk. Ook de samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam omgaan met verschillen en conflicten. 

 

De klas en school als oefenplaats
Op vreedzame scholen is een aantal leerlingen opgeleid tot mediator. Mediatoren leren allerlei vaardigheden om te kunnen bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. Daarnaast vervullen alle leerlingen gemeenschapstaken in de klas en op school. De klas en de school worden zo een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.