Kids

Vrije dagen en vakanties

Hieronder staan alle vakanties en vrije dagen. Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij. 
Vakanties

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022

 

Vrije dagen

Studiedag maandag      20-09-2021
Prinsjesdag dinsdag        21-09-2021
Studiedag dinsdag        16-11-2021
Margedag vrijdag           24-12-2021
Studiedag + voortgangsgesprekken woensdag     23-02-2022
Studiedag donderdag    24-03-2022
Goede vrijdag vrijdag           15-04-2022
Tweede Paasdag maandag      18-04-2022
Hemelvaart

donderdag    26-05-2022 en

vrijdag           27-05-2022

Tweede Pinksterdag maandag      06-06-2022
Studiedag vrijdag           01-07-2022