Kids

Verzuim

3 - 6 - 9 - 12 keer te laat regeling volgens de leerplicht
3 Bij drie keer te laat komen op school: 
De ouders/verzorgers krijgen een brief van de leerkracht.

 

Bij zes keer te laat komen op school:
De ouders/verzorgers krijgen een brief van de leerkracht met de
uitnodiging voor een gesprek.

 

Bij negen keer te laat komen op school:

Het verzuim houdt nog steeds aan. De ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een gesprek met de directie.

 

12 Bij twaalf keer te laat komen op school:

De ouders/verzorgers krijgen een brief met de mededeling dat de directie nu een melding gaat doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag. U kunt dan als ouder worden opgeroepen voor een gesprek met de leerplichtambtenaar en mogelijk een boete krijgen.