Kids

Schooltijden

We hebben op school een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen op school overblijven onder toezicht van de leerkrachten en/of sportleerkrachten.
De schooltijden zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 14.45 uur en woensdag van 8.45 tot 12.15 uur.

 

Maandag 8.45 - 14.45
Dinsdag 8.45 - 14.45
Woensdag 8.45 - 12.15
Donderdag 8.45 - 14.45
Vrijdag 8.45 - 14.45

 

Vanaf 8.30 uur gaat de schooldeur open. De leerlingen kunnen dan zelf naar hun groep lopen en worden daar door de leerkracht ontvangen. Om 8.40 uur gaat de eerste bel, uw kind weet dan dat het echt naar binnen moet. Om 8.45 uur sluit de deur. Uw kind mist veel als het te laat komt.