Kids

PBS

PBS op de PH Schreuderschool

 

PBS op de P.H. Schreuderschool 

Op de P.H. Schreuderschool werken wij aan het ondersteunen van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Halverwege het schooljaar 2014-2015 zijn we begonnen met PBS (Positive Behaviour Support). Oftewel het ondersteunen en bevorderen van positief gedrag op onze school. Sinds maart 2018 zijn we een gecertificeerde PBS school en in 2021 zijn we her-gecertificeerd. We zijn trots op dit resultaat. 

 

Het oefenen van gewenst gedrag

Om te weten wat gewenst gedrag is, oefenen de leerlingen op allerlei plekken in de school met hun leerkracht. Op deze manier weten ze hoe ze zich moeten gedragen in de hele school en kunnen ze ook overal beloond worden voor gewenst gedrag. Volgens de jaarplanning worden de PBS lessen geoefend in of buiten de school, deze PBS lessen worden herhaald aangeboden. De leerlingen hebben hard geoefend met de regels en gedragsverwachtingen van de PBS lessen. De leerlingen leren de gedragsverwachtingen van de ruimtes in de school, maar ook van de verschillende onderwijssituaties.

 

Gewenst gedrag wordt gezien en bekrachtigd

Dit doen we door het uitdelen van bandjes bij gewenst gedrag. De leerkracht benoemt het goede, gewenste gedrag wat hij/zij bij de leerling ziet en geeft de leerling een beloning (een bandje). Het gewenste gedrag kunnen de leerlingen overal in en buiten de school, tijdens de lestijden laten zien. Ze sparen de bandjes met de hele klas voor een gezamenlijke beloning. De beloning wordt samen met de klas afgesproken en het aantal bandjes wordt bepaald. 

 

In de aankomst hal van de PH Schreuderschool kunt u het PBS bord zien. Op dat bord laten de groepen gedurende het schooljaar zien welke beloningen ze hebben verdiend. In de klas is er op een databord ook te zien hoe ver de leerlingen zijn met het sparen voor de beloning en waar ze voor sparen.

 

Ouders en PBS

U kunt ons helpen door thuis de gedragsverwachtingen te bespreken en te oefenen met uw kind. Daarnaast kunt u gedragsverwachtingen opstellen voor bij u thuis. U kunt dan concreet opschrijven welk gedrag u verwacht wanneer uw kind bijvoorbeeld wakker wordt 's ochtends of naar de wc is geweest. U kunt hiervoor bij ons terecht voor meer informatie en/of hulp.