Ambulante dienst

Expertise
Onze ambulant begeleiders hebben specialistische kennis en ervaring over:

- Ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan kinderen (4 t/m 13 jaar)

- Leerlingen met ondersteuningsvragen op het gebied van leren, sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag

 

Ondersteuning en observatie individuele leerlingen

Het kan zijn dat er vanuit een basisschool meer zicht nodig is op de ontwikkelingsmogelijkheden en onderwijsbehoeften van een leerling. Je kan hierbij denken aan:

 

- Bepalen van de onderwijsbehoeften van de leerling

- Observatie gericht op de kwaliteiten en ondersteuningsbehoeften van de leerling

- Handelingsadviezen om de leerling tot leren te laten komen

 

Observatie in de klas
Door middel van een observatie in de klas kan bepaald worden welke onderwijsbehoeften de leerling nodig heeft.

 

Pedagogische en didactische observatie (PDO)

Dit is een handelingsgericht diagnostisch observatie instrument, waarmee de leervoorwaarden van peuters, groep 1 of 2 in kaart gebracht worden.  

 

Basisondersteuning op schoolniveau
Verder zijn wij gespecialiseerd in het ondersteunen van de school en het schoolteam in het versterken van het basisaanbod op schoolniveau. Je kan hierbij denken aan:

 

- Hulp bieden bij het opzetten van de ondersteuningsstructuur

- Ondersteuning bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van een groepje leerlingen

- Meedenken welke interventies er nodig zijn voor gedragsvraagstukken op schoolniveau

- Versterken van de didactische en cognitieve aanpak op schoolniveau voor leerlingen die niet mee kunnen komen met het basisaanbod

Invoer:

Naam school *
Contact persoon *
E-mail adres *
Telefoon werk *
Hulpvraag *
* Verplichte velden