Ouderbetrokkenheid

Bij de ontwikkeling van kinderen hebben ouders en de school elkaar nodig, dat betekent praten met en luisteren naar elkaar.
Iedere 1ste woensdag van de maand is er op school een koffieochtend voor ouders. Ouders kunnen elkaar dan ontmoeten en er worden ook thema koffieochtenden verzorgd. Dit houdt in dat ouders informatie krijgen over gezondheid, onderwijs, en eigenlijk diverse thema’s die betrekking hebben op school, ouders, en kinderen. Deze koffieochtenden en thema koffieochtenden worden goed bezocht. 

Via Social Schools, onze digitale communicatie app, proberen we het contact met ouders zo goed mogelijk te onderhouden. Het wekelijks contact leggen met de ouders door ze te informeren, of antwoord te geven op vragen van ouders, zien wij als kans om het contact met de ouders naast een persoonlijk gesprekje goed te onderhouden. 

Verder organiseren wij jaarlijks ouderbijeenkomsten, en oudergesprekken op school. 

We zijn met het team ook bezig om ons hierin meer te scholen en te werken schoolbreed aan de ouderbetrokkenheid. 

Er is ook een ouderraad en medezeggenschapsraad actief binnen de school. 

Voor vragen over ouderbetrokkenheid kunt u terecht bij onze oudercoördinator: Juf Laura Roos