Missie en visie

De P.H. Schreuderschool is rustige, veilige plek waar een leerling zich thuis voelt en zal groeien als mens en veel zal leren. Wij geven leerlingen kennis mee, maar leren ze ook om goed met anderen om te gaan en zelf conflicten op te lossen. Ze krijgen complimenten voor positief gedrag dat ze laten zien. Onze school heeft duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Binnen die structuur bieden we onze leerlingen veel vrijheid.
Elke leerling mag er zijn, we horen, zien en waarderen alle leerlingen. We staan voor een positief leerklimaat en kijken naar wat er al goed lukt om daar vervolgens op verder te bouwen. Op deze manier werken we aan de groei van het zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en het geloof in eigen kunnen.

 

We besteden veel aandacht aan het leren functioneren in de groep, die een maatschappij in het klein is. Onze leerlingen gaan genieten van successen en leren omgaan met teleurstellingen, emoties van zichzelf en van anderen. Door onze lessen, uitstapjes en andere activiteiten leren onze leerlingen de wijk en de wereld daaromheen steeds beter kennen. Dat helpt om daarin een eigen plek te vinden en met zelfvertrouwen naar het voortgezet onderwijs te gaan. 

 

We sluiten ons onderwijs zoveel mogelijk aan op de onderwijsbehoeften en belevingswereld van onze leerlingen. Bij elke les weten de leerlingen wat het leerdoel is waaraan gewerkt wordt. We bieden de lesstof aan in kleine stapjes en sluiten aan op het niveau van onze leerlingen. Met kleine stappen versterken we de zelfstandigheid van onze leerlingen.

 

Samen met de ouders/verzorgers van onze leerlingen willen we de ontwikkeling zoveel mogelijk stimuleren. Ouders en verzorgers zijn onze partners. We leren hen graag kennen en betrekken hen zoveel mogelijk bij het leren van hun kind en onze school. Samen zorgen we dat alle leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen.

 

Als team proberen wij voor te leven wat we onze leerlingen willen leren. Wij blijven ons zelf ook ontwikkelen, staan open voor elkaars eigenheid en talenten en werken graag en veel samen. We hebben het samen over wat ons drijft en we leren van elkaar. Onze onderlinge verschillen mogen er zijn. Daar doorheen loopt de rode draad van wat we met elkaar willen bereiken: het beste uit onze leerlingen halen.

 

We bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op een volgende school. We werken aan positief gewenst gedrag, studievaardigheden, concentratie en vaardigheid in samenwerken. We zorgen voor een klimaat waarin onze leerlingen kunnen groeien, zodat ze straks kunnen meebouwen aan de wereld van morgen.

 

Bouw mee aan de wereld van morgen

 

Voor een uitgebreide beschrijving van onze visie en missie verwijzen wij naar het schoolplan 2023-2027.