Kids

Leerlingenraad

Maak kennis met de leden van onze leerlingenraad!

    

   

Ook in schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een leerlingenraad. Deze leerlingen komen tien keer per jaar bijeen om te praten over allerlei zaken die met school te maken hebben. Ze hebben het bijvoorbeeld over de schooltijden, de inrichting van het schoolplein, eventuele nieuwe methodes. Ook kunnen leerlingen op de P.H. Schreuderschool nieuwe ideeën inbrengen door middel van de ideeënbus die in de hal staat. Deze ideeën worden dan op de eerstvolgende vergadering besproken door de leerlingenraad. 

 

Zij komen bijeen op:

- woensdag 20 september 2017

- vrijdag 27 oktober 2017

- donderdag 16 november 2017

- donderdag 7 december 2017

- donderdag 11 januari 2018

- dinsdag 6 februari 2018

- donderdag 29 maart 2018

- dinsdag 24 april 2018

- donderdag 24 mei 2018

- dinsdag 26 juni 2018