Kids

De Vreedzame School

DVS nieuws

21-01-19 We hebben hart voor elkaar

Na de kerstvakantie zijn we gestart met blok 4 van de vreedzame school. Het doel van dit blok is dat de leerlingen de vier basisemoties kunnen herkennen (bang, blij, boos en verdrietig). Tijdens de LKP Spel les hebben de leerlingen opgeschreven wanneer ze zich bang, blij, boos of verdrietig voelen. 

 

 

 

De vreedzame school op de PH Schreuderschool

Sinds 2006 zijn scholen verplicht om een bijdrage te leveren aan burgerschapsvorming. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, en zich positief sociaal gedragen. Het programma is inmiddels met veel succes op zo’n 450 basisscholen ingevoerd, waaronder op de P.H. Schreuderschool.

 

Samenwerken

Wij werken samen met onze leerlingen aan een school
• Waar leerlingen een stem hebben;
• Waar een oefenplaats is voor volwaardig burgerschap;
• Waar sprake is van minder conflicten en ordeverstoring;
• Met betere relaties binnen de groep;
• Waar sociale competentie vergroot wordt;
• Waar leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in de klas en de school.

 

Leerlingen worden opgeleid tot mediator, en krijgen ook andere verantwoordelijkheden. In de klas, én in de school. Leerlingen leren zo, door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als toekomstig burger in onze democratische samenleving. De klas en de school worden een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

´╗┐