Kids

Oudercommissie

De school heeft een actieve OC. Daarin zitten ouders die zich bezighouden met het ondersteunen van de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het jaarlijks door de OC georganiseerde zomerfeest is één van de hoogtepunten van het jaar.

De OC wordt gevormd door ouders en een afvaardiging van het team van de school. De OC vergadert minimaal zes keer per jaar.

´╗┐