Kids

PBS

PBS op de PH Schreuderschool

De PH Schreuderschool is een PBS school

Halverwege het schooljaar 2014-2015 zijn we begonnen met PBS (Positive Behaviour Support). Oftewel het ondersteunen en bevorderen van positief gedrag op onze school. Wij als team vinden dit een hele goede stap om met elkaar een goede sfeer op school te behouden en uit te breiden.

PBS staat voor het bevorderen van sociaal gedrag en het verminderen van gedragsproblemen bij leerlingen, zodat alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs. Sinds maart 2018 zijn we een gecertificeerde PBS school. We zijn trots op dit resultaat. 

 

Klik hier voor een eerste indruk van PBS bij ons op school. 

Klik hier voor alle foto's van PBS beloningen bij ons op school. 

 

Het oefenen van goed gedrag

Om te weten wat goed gedrag is, oefenen de leerlingen op allerlei plekken in de school met hun leerkracht. Op deze manier weten ze hoe ze zich moeten gedragen in de hele school en kunnen ze ook overal beloond worden voor goed gedrag. Elke drie weken wordt er een nieuwe PBS les geoefend in of buiten de school, deze PBS les wordt herhaald aangeboden. De leerlingen hebben hard geoefend met de regels en gedragsverwachtingen van de PBS lessen.

 

We hebben tot nu de volgende lessen geoefend:

  • Goed gedrag op de wc
  • Goed gedrag op de gang

De volgende gedragsverwachtingen gelden op de PH Schreuderschool:

- Op de gang: 

  • stil zijn, of als het nodig is praten we met een zachte stem.
  • We lopen rustig op de gang. We houden de deur open voor elkaar.
  • Op die manier lopen we veilig en met respect over de gang.

- In de wc: 

  • We houden de wc schoon voor onszelf en een ander.
  • We trekken door na een wc bezoek.
  • We wassen onze handen. 

 

Hoe laten we de kinderen zien dat we goed gedrag herkennen?

Dit doen we door het uitdelen van bandjes bij goed gedrag. De leerkracht benoemt het goede, gewenste gedrag wat hij/zij bij de leerling ziet en geeft de leerling een beloning (een bandje). Het gewenste gedrag kunnen de leerlingen overal op en buiten school, tijdens de lestijden laten zien.  Ze sparen met de hele klas voor een gezamenlijke beloning, die ze kunnen verdienen als ze een bepaald aantal bandjes hebben behaald.

 

De resultaten kunt u op het PBS bord in onze hal zien. Op dat bord laten de groepen gedurende het schooljaar zien welke beloningen ze hebben verdiend. In de klas is er op een databord ook te zien hoe ver de leerlingen zijn met het sparen voor de beloning en waar ze voor sparen.

 

Wat gaat er na de herfstvakantie geoefend worden?

- Goed gedrag op de trap

- Goed gedrag in het zwembad

- Goed gedrag in de douche

 

Ouders en PBS

U kunt ons helpen door thuis de gedragsverwachtingen te bespreken en te oefenen met uw kind. Daarnaast kunt u gedragsverwachtingen opstellen voor bij u thuis. U kunt dan concreet opschrijven welk gedrag u verwacht wanneer uw kind bijvoorbeeld wakker wordt 's ochtends of naar de w.c. is geweest. U kunt hiervoor bij ons terecht voor meer informatie en/of hulp. 

´╗┐