Onze school

De P.H. Schreuderschool is een speciale basisschool. Leerlingen die geplaatst worden op onze school hebben extra ondersteuning en begeleiding nodig op sociaal emotioneel en didactisch gebied. Wij sluiten aan bij de ontwikkeling en mogelijkheden van de leerlingen. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen.
In het schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met de invoering van SWPBS. SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiervoor wordt gewenst gedrag aangeleerd en bekrachtigd. De P.H. Schreuderschool heeft drie waarden gekozen van waaruit wij werken: veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. Alle leerkrachten bieden gedragslessen aan. Wij registreren ongewenst gedrag met behulp van het registratiesysteem Swis Suite. In het schooljaar 2017-2018 zijn wij de eerste officieel gecertificeerde SWPBS school van Zuid-Holland geworden. In het schooljaar 2021-2022 zijn wij officieel her-gecertificeerd als SWPBS school.

 

We werken in kleine groepen waardoor elke leerling de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. De leerlingen voelen zich op onze school geen uitzondering. Ze worden gewaardeerd om wie ze zijn. De school hanteert duidelijke afspraken en regels. We werken met het lesprogramma ‘De Vreedzame School’. De Vreedzame school lessen zijn gericht op het versterken van de sociale vaardigheden van de leerling. Daarnaast leren de leerlingen over verschillen in de samenleving en sluiten de lessen aan bij burgerschap.

 

Elk kind heeft een talent. Onze uitdaging is te ontdekken welk talent dit is. De leerkrachten op de P.H. Schreuderschool zijn deskundig en gespecialiseerd en bieden de leerlingen uitdaging en verdieping. In het schooljaar 2019-2020 is gestart met het aanbieden van naschoolse activiteiten. Er worden activiteiten georganiseerd voor het versterken van de talentontwikkeling, bijvoorbeeld het residentsorkest en de sportclub.

 

Iedere leerling heeft een eigen leerplan dat beschreven is in het ontwikkelingsperspectief (OPP). In het OPP staan de doelen beschreven waar de leerling aan werkt. Gedurende het schooljaar evalueren we deze doelen en stellen we de doelen bij. De leerplannen en voorlopige uitstroombestemming worden twee keer per jaar met de ouders besproken. Voor iedere leerling geldt dat we kijken naar zijn of haar individuele mogelijkheden.