Kids

Schoolgids, schoolplan en SOP

De schoolgids bevat actuele informatie voor het komende schooljaar. Daarin staan de school- en gymtijden, de schoolvakanties en de samenstelling van het team, het bestuur, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad.

 

Tevens vindt u hier ons schoolplan voor de periode van 2023-2027 en ons Schoolondersteuningsprofiel voor de periode van 2021-2025 (het SOP). 

 

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP).

In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra
ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben.

De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband.

Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden
(SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in
Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl